2.6 ! پکیج های E-2 !

همانطور که گفته شد به منظور اقدام برای گرفتن ویزای E2 لازم است بیزنسی در آمریکا راه اندازی شده و یا خریداری گردد. پکیج های مختلف شرکت ویزامچ شما را در طی کردن هر مسیر ممکن که می تواند منجر به گرفتن ویزای E2 گردد یاری می نماید. برای گرفتن ویزای E2 می توان از یکی از روشهای زیر اقدام نمود:

1- خرید بیزنس در حال کار: برای گرفتن ویزای E2 می توان یک بیزنس موجود را خریداری نمود که در حال حاضر در حال کار می باشد. علاقه مندان به این روش می توانند از پکیج خرید بیزنس شرکت استفاده نمایند.

2- یکی از راههای اقدام برای ویزای E2 راه اندازی یک بیزنس فرنچایز می باشد. علاقه مندان به این روش می توانند از پکیج فرنچایز شرکت استفاده نمایند.

3- برخی از افراد دارای دوست/فامیل قابل اطمینانی در کشور آمریکا هستند که می توانند از همکاری وی برای راه اندازی بیزنس و اقدام برای گرفتن ویزای E2  استفاده نمایند. این افراد می توانند از پکیج دوست/فامیل شرکت استفاده نمایند.

4- از دیگر راههای اقدام برای ویزای E2 راه اندازی بیزنسی تخصصی با کمک یک شرکت با تجربه و معتبر در کشور آمریکا می باشد. در حال حاضر از این گروه راه حل ها شرکت ویزامچ پکیج خرید، بازسازی و فروش منازل را آماده استفاده دارد.

در صفحات مربوطه هر یک از این گزینه ها به تفصیل شرح داده شده است. جدول  زیر به طور خلاصه به  مقایسه این  چهار روش با یکدیگر می پردازد:

برای استفاده از گزینه های مختلف موجود برای اخذ ویزای E2 می توانید با ایمیل e2visa@visamatch.com تماس حاصل نمایید.

 

پکیج خریدن بیزنس

پکیج فرنچایز

پکیج ویزای E2 با کمک دوست/فامیل

پکیج خرید، بازسازی و فروش منازل