چطور شروع کنم؟

متقاضیان برای شروع پرونده خود می توانند بر اساس گام های زیر درخواست خویش را برای ما ارسال دارند تا بتوانیم به سرعت نسبت به ارائه خدمات اقدام نماییم.

  • مرحله اول

تقاضای خود نسبت به خدمات ما را برای سرویس دهی بهتر با ذکر نام و نام خانوادگی کامل خود، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی، میزان سن و نام رشته و مقطع تحصیلی که خواهان تحصیلی در آن هستید را از طریق Email به آدرس info@visamatch.com ارسال کنید.

  • مرحله دوم

پاسخدهی لازم به شما انجام می گردد و شما می توانید سئوالات احتمالی خود را بطور کامل در چندین email از گروه مشاورین تحصیل در آمریکا بپرسید. دقت نمایید که به دلیل حجم بالای روزانه email، پاسخدهی بصورت ۴۸ الی ۷۲ ساعته انجام خواهد شد.

  • مرحله سوم

پس از رفع ابهامات احتمالی، متقاضی می بایست از تمامی مدارک موردنیاز اسکن تهیه نموده و آن ها را برای بررسی نهایی ارسال نماید تا گروه مشاورین تحصیل در آمریکا از عملی شدن اخذ پذیرش برای متقاضی مطمئن گردند.

  • مرحله چهارم

در صورت تمایل به عقد قرار داد، قرارداد از طریق ایمیل برای شما ارسال می گردد و شما می توانید بطور کامل آنرا مطالعه و پس از تکمیل و امضاء، آن را از طریق email برای ما ارسال دارید تا پس از آن پرونده تحصیلی شما را آغاز نماییم.

  • مرحله پنجم

پرونده شما را در زمینه پذیرش تحصیلی از دانشگاههای مورد نظر پیگیری می نمائیم . مدت زمان این پروسه بسته به دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی دارد.

  • مرحله ششم

پذیرش شما از دانشگاه مذکور اخذ می شود و دراختیار شما قرار می گیرد.

  • مرحله هفتم

اندکی بعد از اخذ تاییده پذیرش به فاصله ۳۰ الی ۴۵ روز فرم هایی جهت تهیه مدارک موردنیاز تقاضای ویزای دانشجویی به شما تحویل می گردد.

  • مرحله هشتم

شما مدارک مرتبط برای تهیه مدارک تقاضای ویزا نظیر تکمیل و معاینات پزشکی و گواهی واکسیناسیون را تکمیل و به ما ارجاع می دهید.